Ondersteuning professionals

Home/Ondersteuning professionals

professionalisering leraren & pedagogisch aanpak en advies

Leren is Zijn gelooft in de bekwaamheid en kennis van mensen op de werkvloer.

We gaan uit van wat er al is en vullen aan zodat we dát kunnen verrijken en verdiepen. Dit kan in groepsverband en individueel en is altijd op maat gemaakt. Elke school, elk team, elk individu heeft namelijk zijn eigen signatuur welke we als basis nemen om verder te kunnen bouwen.

Voor wie?

Voor schoolteams, leraren en intern begeleiders.

Uitgangspunt

“Wat lukt er al? Wat gaat er goed?”

Alles is gericht op groeien in stabiliteit en de verbinding tussen het hoofd en het hart maken.

Een kind dat zich veilig en gelukkig voelt in de groep en bij wie het zelfvertrouwen van binnen uit wordt opgebouwd zal veerkrachtiger zijn en naar eigen vermogen zijn volle potentie benutten. Ouders en leerkrachten zijn hierbij steunend en (deels) sturend waarbij de investering in de verbinding heel erg belangrijk is.

Leren is Zijn helpt daar vakkundig bij. Je kunt hierbij denken aan een workshop voor ouders of voor leerkrachten en ook aan coachingstrajecten.

De focus ligt op “LEREN” in de breedst mogelijke zin van het woord, waarbij we aandacht geven aan het brein, de emoties en het lichaam. Op deze manier spreken we alle zintuigen aan en geven we aandacht aan het hele kind.

Doen!

Leren is Zijn uitproberen met jouw school, team of deel van het team? Dat raad ik je van harte aan, want zélf ervaren werkt gewoon het best.

Ik bied je een praktische workshop met oefeningen die je de volgende dag direct in de klas kunt gebruiken. Ook kun je ervaren hoe kinderen zich kunnen voelen en vanuit die ervaring een start maken met het herkennen en bevestigen van hun basiskracht.

Wil je meer weten? Neem contact met me op, ik vertel je er graag meer over.

Ervaring uit de praktijk

Een mooi voorbeeld van een basisschool

De school belt mij en zegt behoefte te hebben aan uitbreiding en verdieping van pedagogische aanpak waarin ‘het kind als totaal’  – met al zijn kwaliteiten – gezien wordt. De school wil de professionele houding van het team hierin versterken. De bedoeling is het (zelf)vertrouwen, de zelfwaardering en het zelfrespect bij de leerlingen te vergroten en te verankeren. Hierin speelt verbinding een grote rol. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en basisrust. Hierdoor nemen leerlingen makkelijker kennis tot zich en bewegen ze zich socialer. Na goed overleg was duidelijk dat we met elkaar wilden werken. In eerste instantie voor een jaar, dit is inmiddels verlengd.

Inmiddels hebben we tussentijds geëvalueerd. Uit deze evaluatie is duidelijk geworden dat zij zich het motto ‘gehoord, gezien, geaccepteerd en begrepen worden’ eigen hebben gemaakt. Ook hebben zij een eigen rode draad bedacht, namelijk: “Kijk naar het kind – Verbind met het kind” .

review

“We willen graag het traject vervolgen. We kunnen en willen niet terug omdat er beweging is. Ik zie meer betrokkenheid  en er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. De bewustwording is gegroeid.”    Directrice basisschool Krimpenerwaard
Wat ik zie is dat er met de oefeningen gewerkt wordt en resultaten gedeeld worden. Ook zoeken de l
eerkrachten elkaar op en wordt de docentenkamer veel meer als inspiratie- en rustplaats gebruikt. De opbouw van de paraplu werkt.  Naast dat we daadwerkelijk zien waar we mee bezig zijn komt er ook bewustwording en inzicht. En het fijne is dat niet alleen wij het merken maar ook de ouders.    Adjunct directeur en intern begeleider basisschool Krimpenerwaard

Data

te bespreken

Kosten

te bespreken

Locatie

te bespreken

Ook ondersteuning?

Stuur een mailtje of bel me even 06-42325316

Neem contact op